تبلیغات
بزرگ ترین بسته های آموزشی اشتغال زایی و کسب درآمد - عملیات خنثی سازی بمب های کارگذاشته داعش در تهران توسط سربازان گمنام

هدف اصلی فروشگاه ایجاد کارآفرینی و اشتغال برای جوانان جویای کار میباشد آدرس : 20ti.ir
کشف و ضبط صدها بمب جاساز شده توسط داعش در اکثر نقاط مختلف تهران پایتخت توسط   بزرگترین تیم حفاضتی حرفه ای اطلاعات  نامحسوس کشور ی ایران
  50 بمبی که توسط داعش در تهران کشف و خنثی سازی  شد   اگر می خواهید با خنثی سازی و طرح انفجار بمب داعشی  طرح پیچیده و گسترده بمب گذاری و انفجار در صدها   نقطه تهران آشنا شوید، مستند «در عمق ناکامی» را مشاهده کن در مستند "در عمق ناکامی" که از رسانه ملی پخش میشود شاهد چگونگی شناسایی و دستگیری عناصر داعش در تهران توسط سربازان گمنام امام زمان  سازمان اطلاعات را  مینگرید .