هدف اصلی فروشگاه ایجاد کارآفرینی و اشتغال برای جوانان جویای کار میباشد آدرس : ra20.4kia.ir/
ضرب المثل های جهانی

ضرب المثل آلمانی: گاهی دروغ همان کار را می کند که یک چوب کبریت با انبار باروت می کند

ضرب المثل روسی: برخی افراد ارباب پول هستند و برخی برده آن

ضرب المثل اسکاتلندی: به فرزندی که پدرش را به دار آویخته اند از طناب سخن نگویید

ضرب المثل ولزی :به گوش کمتر از چشم اعتماد کن

ضرب المثل چک و اسلواکی :آدم عاقل فقط روزهای طلایی را می شمارد

ضرب المثل بلغارستانی: تا زمانی که انسان سالم است حتی آب نوشابه ای است خوش طعم

ضرب المثل ایتالیایی :معنی همه چیز دانستن هیچ ندانستن است

ضرب المثل انگلیسی :زن فقط یـک چـیز را پـنهان نـگاه می‌دارد آن هم چیزی است که نمی‌داند

ضرب المثل چینی :انـسان عـیوب خـود را فـقط از چـشمان افـراد دیـگر مـی تواند بـبیند8

ضرب المثل فرانسوی :زن و پرنده بدون آنکه به عقب برگردند، می توانند ببینند

ضرب المثل چینی: اگر می خواهی مزرعه خوشبختی را توسعه بدهی خاک قلبت را هموار کن

ضرب المثل اسپانیولی :دست سیاه را غالباً با دستکش سفید پنهان می دارند

ضرب المثل ایتالیایی :خنده خون سالم تولید می کند

ضرب المثل روسی :حتی شکوه وعظمت یک رودخانه موقع ریختن به دریا پایان می یابد

ضرب المثل چک و اسلواکی :تا وقتی که زبان زنده است ملت نمرده است

ضرب المثل بلغارستانی :معجزات رخ می داد اگر جوانان می دانستند و پیران می توانستند

ضرب المثل ولزی :تپه ای وجود ندارد که دارای سراشیبی نباشد

ضرب المثل تازی :عشق چون آتش با دود شروع می شود و با خاکستر تمام می شود

ضرب المثل چینی :در خانه ای که زن نباشد روشنایی نیست

ضرب المثل اسکاتلندی: به فرزندی که پدرش را به دار آویخته اند از طناب سخن نگویید

ضرب المثل انگلیسی :محبت و ترس با هم جمع نمی شوند

ضرب المثل فرانسوی :کسی که اندرز ارزان را رد کند طولی نمی کشد که پـشیمانی را با قـیمت گرانی خریداری خواهد کرد

ضرب المثل هندی :گـذشته گـذشت و آنچه می آید بر تـو پوشیده است آنچه را که در دست داری مغتنم شمر

ضرب المثل آلمانی: درستکار باش و از هیچ کس نترس

ضرب المثل روسی:لقمه در دست همسایگان همیشه درشتتر به نظر می آید

ضرب المثل اسلواکی: اگر می خواهی گرم باشی باید دود را تحمل کنی

ضرب المثل یو گسلاوی: به هیچ کس به جز خودت و اسبت اعتماد نکن

ضرب المثل فرانسوی: کسی که به خیال خود می خواهد فقط ضربه ای بزند ممکن است مرتکب قتلی شود

ضرب المثل آلمانی: زیستن یعنی تلاش کردن

ضرب المثل اسکاتلندی :مهربانی «می خزد» آنجا که نمی تواند راه برود

ضرب المثل اسپانیولی :مردگان چشم زندگان را می گشایند


ضرب المثل ایتالیایی :بر حذر باش از کسی که چیزی ندارد از دست بدهد

ضرب المثل ژاپنی :روز و شب، منتظر هیچ کس نمی ماند

ضرب المثل یوگسلاوی :حرف خوش، در آهنین را باز می کند

ضرب المثل هندی :پول باید متعلق به انسان باشد نه آدم متعلق به پول

ضرب المثل ماداگاسکاری :مانند ابر بالا نرو تا مانند مه ناپدید نگردی

ضرب المثل چینی :برا ی یافتن زن می ارزد که یک کفش بیشتر پاره کنی

ضرب المثل هلندی :میوه رسیده بخور و حرف راست بزن

ضرب المثل بوسنی :مرحله اول بلاهت آن است که خود را عاقل بدانیم

ضرب المثل انگلیسی :طمع به همه چیز، از دست دادن همه چیز است

ضرب المثل فرانسوی :کسی که فقط به کمک دیگران چشم می بندد گول می خورد

ضرب المثل ژاپنی کسی که پول می دزدد اعدام می شود و کسی که زمین می دزدد شاه می شود

آنکس که در هر جا دوستانی دارد، همه جا را دوست داشتنی می یابد  ضرب المثل چینی:

ضرب المثل چینی :آن که تهمت می زند هزار بار می کشد و قاتل فقط یک بار

ضرب المثل انگلیسی :دوستانت باید مثل کتابهایی که می خوانی کم باشند و گزیده

زن و گاو را از شهر خودت انتخاب کن ضرب المثل ایتالیایی

ضرب المثل تازی :چقدر زیادند راههایی که به قلب منتهی می شوند

ضرب المثل بلژیکی: متنبه (آگاه و هوشیار) کردن بهتر از متنبه شدن است

ضرب المثل یونانی: اگر پول در جیب نداری عسل در دهان داشته باش

ضرب المثل چینی از آهسته رفتن مترس از بی حرکت ایستادن بترس

ضرب المثل یوگسلاوی هر کجا صرفه جویی هست در آن راستی و درستی

ضرب المثل آلمانی :زمان دوای خشم است

ضرب المثل ژاپنی :انسان از پیروزی چیزی یاد نمی گیرد ولی از شکست خیلی چیزها یاد می گیرد

ضرب المثل فرانسوی :خانه ات را برای ترساندن موش آتش نزن

ضرب المثل اسپانیولی :اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری اختیار شکمش را در دست بگیر

ضرب المثل ایتالیایی :کسی که خانه ندارد، همسایه هم ندارد

ضرب المثل بلژیکی :بیماری سواره می آید و پیاده می رود

ضرب المثل انگلیسی :حقیقت بهتر از طلاست

ضرب المثل چینی :اگر برادران با هم کار کنند کوه طلا می شود

ضرب المثل ژاپنی :کاهلان وقت فراغت ندارند

ضرب المثل تازی: عـجیب ترین چـیز در دنیا مـوفقیت احمق و شکست داناست

ضرب المثل اروپایی :وقتی تلخی در دل باشد هیچ شکری دهان را شیرین نمی کند

ضرب المثل فرانسوی :آنکه تهدید می کند همیشه می ترسد

ضرب المثل انگلیسی :حیوان به پا بسته می شود و انسان به قولش

ضرب المثل چینی :آدم باهوش دردسرهای بزرگ را به دردسرهای کوچک تبدیل مـی کند و دردسرهای کوچک را از بین می برد

ضرب المثل هلندی :انسان با پرسیدن یاد می گیرد

ضرب المثل ایتالیایی :آنچه برای یک مرد حادثه است برای یک زن فاجعه است

ضرب المثل آلمانی :کار ریشه های تلخ و میوه شیرین دارد

ضرب المثل دانمارکی :وقتی که آش از آسمان می بارد گدا قاشق ندارد

ضرب المثل اسپانیولی :از تلخی بیماری به شیرینی سلامت می توان پی برد

ضرب المثل ژاپنی :از پیروزی، کمتر می توان آموخت و از شکست، بسیار

ضرب المثل آلمانی :عشقی که توأم با حسادت نباشد دروغی است

ضرب المثل تازی: کسی که غرور دارد حاضر است گم شود و راه را از دیگران نپرسد

ضرب المثل آلبانی :اگر رفیق نداری با عصای خود مشورت کن

ضرب المثل دانمارکی کاغذ بردبار است

ضرب المثل ایتالیایی: آخرین چیزی که از دست می رود، امید است

ضرب المثل هلندی :همه چیز را نمی شود در ترازو وزن کرد

ضرب المثل چینی: زمان برای کسی که می تواند صبر کند هر دری را می گشاید

ضرب المثل فرانسوی :انتخاب زن و تربوز (هندوانه) مشکل است

ضرب المثل مصری :مرده بهترین فرد خانواده خویش است

ضرب المثل انگلیسی :عالیترین سلاح برای مغلوب کردن دشمن خونسردی است

ضرب المثل آذربایجانی :در موقع خرید پارچه حاشیه آن را خوب نگاه کن و در مــوقع ازدواج دربــاره مــادر عــروس تــحقیق کــن

ضرب المثل عبری :مجازات دروغگو این است که حتی موقعی که حرف راست می زند کسی باورش نمی کند

    ضرب المثل چینی :راستی یگانه سکه ایست که همه جا قیمت دارد  

    ضرب المثل دانمارکی :تملق مثل سایه است: هم انسان را بزرگ میکند هم کوچک  

ضرب المثل استونی :از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقیر زن بگیر

ضرب المثل اسپانیولی :مرگ همان قدر قطعی است که زندگی قطعی نیست

ضرب المثل لاتینی :اندیشه ی گوینده از گفتارش مهم تر است  

    ضرب المثل آلمانی :در برابر آن کس که عسل روی زبان دارد، از کیف پولت محافظت کن

  ضرب المثل چینی :چیزهای گذشته دیروز مردند، چیزهای آینده امروز به دنیا آمده اند

ضرب المثل تازی :هیچ کس را وادار به دو کار نکن، جنگیدن و زن گرفتن

ضرب المثل فرانسوی :اندرز دادن خوب است ولی درمان کردن بهتر  

   ضرب المثل آذربایجانی :دست را نباید برید باید بوسید  

ضرب المثل برزیلی :خـدا روی خـطوط کـج و مـعوج راسـت و مـستقیم مـی نویسد

ضرب المثل مصری :ظلمتی مانند نادانی وجود ندارد

ضرب المثل دانمارکی :انسان باید با دیگران کم و با خودش زیاد حرف بزند

ممکن است که به «حقیقت » تو سری زد ولی هرگز ضرب المثل لاتینی ! نمی توان خفه اش کرد

ضرب المثل هندی :اگر سنگی پرتاب کنی دست خودت درد می گیرد

ضرب المثل انگلیسی :ضربات کوچک درختان بزرگ را از پای در می آورند

ضرب المثل چینی: اگر چه در جنگل زندگی می کنی ولی قدر چوب را بدان

ضرب المثل اسپانیولی :نور برای دیگران می درخشد نه برای خودش

ضرب المثل فرانسوی: اگر مار را می کشی، بچه اش را هم بکش

ضرب المثل آرژانتینی :کـسی کـه حـرف مـی زند مـی کارد و آن کـه گـوش مـی دهد درو مـی کند

ضرب المثل کیکویو :خشم بد بختی است

ضرب المثل آلمانی :کسی که خوب فکر می کند نیاز نیست زیاد فکر کند

ضرب المثل استونی :اعمال نیک را روی سنگ ثبت کن و اعمال بد را روی برف

ضرب المثل انگلیسی: زن عاقل با داماد " بی پول " خوب می سازد

ضرب المثل لاتینی :آنکه بیشتر می داند بیشتر شک می کند

ضرب المثل دانمارکی :در را طوری ببند که بتوانی بازش کنی

ضرب المثل آذربایجانی :زرنگی زیاد جوانمرگی می آورد

ضرب المثل شرقی :کلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا

ضرب المثل تازی :آنکه تندرستی دارد امید دارد، و آنکه امید دارد همه چیز دارد

ضرب المثل چینی :ابـله هـمیشه دنـبال ابـله بـزرکتر مـی گردد کـه او را تـحسین کـند

ضرب المثل اسپانیولی :کسی که یکبار می دزدد، همیشه خواهد دزدید

ضرب المثل آلمانی :روزی که صبر در باغ زندگیت بروید به چیدن میوه ی پیروزی امیدوار باش

ضرب المثل هندی :اگـر هـمه مـثل هـم فـکر کـنند اجـناس در بازار کـهنه و پـوسیده مـی شد

ضرب المثل مونته نگرویی :خانه روی زن قرار دارد نه روی زمین

ضرب المثل لاتینی :یگانگی هدف، دوستی ایجاد می کند

ضرب المثل انگلیسی :بهترین دوستان آدم انگشتان او هستند

ضرب المثل فرانسوی :صلح پول تولید میکند و پول آتش جنگ را بر می افروزد

ضرب المثل تازی :عادت حس ششمی است که بر تمامی حواس غلبه می کند

ضرب المثل لیتوانی :عشق کهنه رنگ می بازد

ضرب المثل چینی :چای سرد و برنج را می توان تحمل کرد ولی نگاه سرد و سخن سرد قابل تحمل نیست

ضرب المثل دانمارکی :حسود تصور می کند چنانچه پای همسایه اش بشکند او بهتر راه تواند رفت

ضرب المثل استونی :دهان مقیاس دل است

ضرب المثل مونته نگرویی :خوشی و اندوه چرخی است که دایم در گردش است

ضرب المثل گرجستانی :اسلحه زن اشک اوست

ضرب المثل اسپانیولی :هیچ چیز آسان تر از فریب دادن یک فرد درستکار نیست

ضرب المثل فرانسوی :ضایع ترین روز، روزی است که نخندیده ایم

ضرب المثل لاتینی :کسی که خود را هنگام پیروزی کنترل می کند، به پیروزی مجدد نایل می گردد

ضرب المثل آذربایجانی :تا از پل نگذشته ای خرس را دایی بخوان

ضرب المثل انگلیسی :به زن لال هم اگر راز خود را بسپاری فاش خواهد شد

ضرب المثل چینی :موقعی که دهانت می خورد بگذار با شکمت مشورت کند

ضرب المثل لیتونی :کسی که زیاد حرف می زند، زیاد هم دروغ می گوید

ضرب المثل آلمانی :از آنچه به آسانی به دست آمده بد نگهداری می شود

ضرب المثل تازی :مشورت با کسی کن که تو را به گریه می اندازد نه با کسی که تو را می خنداند

ضرب المثل لاتینی :برای آدم گرسنه نان شیرین تر از عسل است

ضرب المثل فلسطینی :اشکی که در نتیجه غم ریخته شود پاکترین آب است

ضرب المثل دانمارکی :وقتی در دل جا باشد، در خانه هم جا است

ضرب المثل انگلیسی :کاری که گرگ به زور می کند روباه به حیله از پیش می برد

ضرب المثل آلمانی :با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی کن

ضرب المثل فرانسوی :وعده که کردی مقروض می شوی، مقروض که شده وعده می کنی

ضرب المثل چینی :مـردان در اوقات خـوشبختی نـسبت به سـایر افراد همدردی نشان می دهند و زنان در اوقات بدبختی

ضرب المثل انگلیسی :شوهر به مرد کن نه به پول

ضرب المثل انگلیسی :عجله، پدر ناکامی است

ضرب المثل چینی :آن کس که جرأت مبارزه در زندگی را ندارد، بالاجبار

طناب دار را به گردن می اندازد

ضرب المثل چک و اسلواکی :هر جا که آفتاب نیاید پزشک می آید

ضرب المثل ایتالیایی :عشق یعنی ترس از دست دادن تو

ضرب المثل روسی :دنـبال دو تـا خـرگوش مـی دوی هـیچ کـدامشان را نـمی گیری

ضرب المثل تازی: اقامتگاه خود را دائم تغییر بده. زیرا لذت زندگی در تنوع است

ضرب المثل چینی: اگـر از تـلاش دسـت بـرداری از زیـستن هـم دسـت بـرداشته ای

ضرب المثل هندی: بت تراشها کمتر اطاعت بت را می نمایند و کمتر با آنها هستند، زیرا می دانند که چه ساخته اند

ضرب المثل ایتالیایی :عاقل عفو می کند و احمق فراموش می کند

ضرب المثل مجارستانی: مانند یک دشمن چانه بزن و مانند یک دوست قیمتش را بپرداز

ضرب المثل یوگسلاوی: بدبختی در کنار خوشبختی ایستاده است

ضرب المثل مجارستانی: اگر چشم نبیند دل هم نمی خواهد

ضرب المثل ژاپنی: روح زن و بادهای بهاری پیوسته در معرض تغییر است

ضرب المثل چینی: اگـر فـقیر بـا ثـروتمند مـعاشرت کـند دیـگر شـلوار هـم نـخواهد داشـت کـه بـه پـا کـند

ضرب المثل اسپانیولی: عشق پاک و حقیقی چون مه است که نمی گذارد اطراف خوب دیده شود

ضرب المثل هلندی :کودک بمان تا بچه هایت همیشه دوستت داشته باشند

ضرب المثل انگلیسی :گفتار نیک نیکوست، ولی کردار نیک نیکو تر است

ضرب المثل فرانسوی :مرد شکست خورده طالب جنگ بیشتر است

ضرب المثل ژاپنی :باید حریف را به کمک حریف دیگری بدام انداخت

ضرب المثل اسپانیولی :حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند

ضرب المثل روسی :در هر شوخی، حقیقتی نهفته است

ضرب المثل آلمانی :همه کسانی که به تو می خندند دوست تو نیستند

ضرب المثل چینی :اگر مردی خسیس باشد پسرش حتما به اسراف خواهد پرداخت

ضرب المثل هلندی :دل دروغ نمی گوید

ضرب المثل ایتالیایی :زناشویی را ستایش کن اما زن نگیر

ضرب المثل انگلیسی :مرغان با تجربه را نمی توان با دانه به دام آورد

ضرب المثل تازی :پرده اشک را با سوالات پاره کن

ضرب المثل فرانسوی :حسادت اولین درس شیطان به انسان احمق است

ضرب المثل آلمانی :بهتر است دوباره سؤال کنی تا اینکه یکبار راه، اشتباه بروی


ضرب المثل گرجستانی :خروس نمی تواند از دوستی با روباه نفع ببرد

ضرب المثل اسپانیولی :کسی که از مرگ می ترسد از زندگی لذت نتواند برد

ضرب المثل آلمانی :کسی که می خواهد درو کند باید بکارد

ضرب المثل لیتوانی: حتی شیطان نمی داند که زنان چاقوهای خود را کجا تیز می کنند

ضرب المثل لاتین «مردگان» بهترین مشاورانند

ضرب المثل فلسطینی :کسی داناست که می داند هیچ نمی داند

ضرب المثل تازی: افسانه پلی است که به حقیقت منتهی می شود

ضرب المثل چینی :هیچ وقت بیش از زمانیکه سر و کارمان با احمق است احتیاج به هوش زیاد نداریم

ضرب المثل هندی :آدم موفق کسی است که نگذارد آشیانه غم بر بالای سرش بسازند

ضرب المثل انگلیسی: اسراف نکن نیازمند خواهی شو

ضرب المثل فرانسوی :زن و آینه همواره در معرض خطر هستند، باید مواظب آنها بود

ضرب المثل ترکی :کسی که به تو سخن چینی می کند از تو نیز سخن چینی خواهد کرد

ضرب المثل آفریقایی: یک دوست خوب را با هر دو دستت نگاهدار

ضرب المثل اسپانیولی :سرزنش بجا بهتر از تعریف بی جاست

ضرب المثل گرجستانی :خدا شر را آفرید تا جهنم خالی نباشد

ضرب المثل دانمارکی :ولو طلا ببارد، عاشق هرگز ثروتمند نمی شود

ضرب المثل چینی :بدبختی آن نیست که می توان از آن بر حذر بود، بلکه آن است که گریزی از آن نیست

ضرب المثل آلمانی :تملق سم شیرین است

ضرب المثل فرانسوی :شمشیر عدالت غلاف ندارد

ضرب المثل لیتوانی :یک پدر به پنج کودک نان می دهند ولی پنج کودک به یک پدر نان نمی دهند

ضرب المثل انگلیسی : بی جواب گذاشتن هم خود جوابی است

ضرب المثل آفریقایی :حقیقت تلخ بهتر از یک دروغ شیرین است

ضرب المثل تازی :مکافات «لنگ» است ولی بالاخره فرا می رسد

ضرب المثل چینی :هنگامی که خشم حرف می زند عقل چهره خود را می پوشاند

ضرب المثل اسپانیولی :کسی که به جلوی ریش نگاه نمی کند عقب می ماند

ضرب المثل روسی :اگـر خـواستار زنـدگانی شـرافت مند هـستید بـاید خـویشتن را فـراموش کـنید

ضرب المثل آلمانی :معایب دیگران معلمان خوبی هستند

ضرب المثل برمه یی :محنت، محک دوستی

ضرب المثل هندی کریشه تمام نزاعها سه چیزند: زر (طلا)، زن، زمین

ضرب المثل انگلیسی :بگو با چه کسی دوست هستی تا بگویم چگونه کسی هــستی. (فـارسی: تـو اول بـگو بــا کـی یــا زیــستی

تــا مـــن بـــگویم کـــه تـــو کـــیستی)

ضرب المثل ترکی :کلمات طلایی، درهای آهنی را می گشاید

ضرب المثل چینی :تاک (درخت انگور) را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کن

ضرب المثل دانمارکی: شیطان روی زبان افرادی است که تهمت می زنند در گوش کسانی که گوش می دهند

ضرب المثل شیلی :خوب آن است که پایانش بخوبی ختم شود

ضرب المثل آفریقایی :یک ساعت بامداد بهتر از دو ساعت شب است

ضرب المثل اسپانیولی :اگر می خواهی زیاد عمر کنی در جوانی پیر بشو

ضرب المثل فرانسوی کسی که از احمق تعریف کند احمق تر از اوست

ضرب المثل روسی :پرنده را از پروازش می شناسند

ضرب المثل چینی :متملقین شبیه دوست هستند هم چنان که گرگان شبیه سگان اند

ضرب المثل آفریقایی :مهربانی مانند بذر گندم کاشتن است و بعد افزایش می یابد

ضرب المثل پاکستانی :عاقل زبانش را در قلب و احمق در دهان جای داده

ضرب المثل آلمانی : مهم نسیت چند نفر را خشنود کنی؛ مهم آن است چه نوع افرادی را خشنود میسازی

ضرب المثل چینی : همیشه دزدی وجود دارد که دزد دیگر را غارت کند

ضرب المثل دانمارکی : زخم خود را با خون دیگری درمان نباید کرد

ضرب المثل آلمانی : کسی که زن ثروتمند بگیرد آزادی خود را فروخته است

ضرب المثل روسی :تکرار، مادر یادگیریست

ضرب المثل ترکی : عاقل آنچه را نمی داند نمی گوید، نادان نمی داند چه می گوید

ضرب المثل اروگوئه : عشق را نمی توان با پنهان کردن پنهان کرد

ضرب المثل فرانسوی : زنـدگی پـیازی است که انـسان در حـال اشـک ریختن پوستش را می کند

ضرب المثل آفریقایی :خورشید غروب میکند ولی خطر هرگز غروب نمی کند

ضرب المثل انگلیسی : او را می زنم که تو را بترسانم

ضرب المثل پرتغالی : کسی موفق می شود که خسته نمی شود

ضرب المثل تازی : تـو ارباب سـخنانی هـستی کـه نـگفته ای ولـی حـــرف هایی کـــه زدی اربـــاب تـــو هــــستند

ضرب المثل چینی : اگر می خواهی بدانی چه بوده ای بنگر که چه هستی

ضرب المثل اسپانیولی : کسی که به خاطر عشق زندگی می کند باید در اندوه به سر ببرد

ضرب المثل فرانسوی : کسی که پولش را به دوستش وام میدهد هم پول رااز دست میدهد هم دوستش را

ضرب المثل آلمانی : بـه امـید شـانس نـشستن هـمان و در بـستر مـرگ خـوابیدن هـمان

ضرب المثل آفریقایی : ممکن است دروغ یک سال بدود ولی راستی در یک روز از او جلو می افتد

ضرب المثل دانمارکی : خیلی کم و خیلی زیاد همه چیز را ضایع می کند

ضرب المثل چینی : با بردباری علف تبدیل به شیر می شود

ضرب المثل انگلیسی :کسی که در برابر حسود طاقت بیاورد و خونسرد باشد یا خـیلی خـوش قـلب است و یا از آهـن سـاخته شـده است.

 ضرب المثل اسپانیایی : بـا پـولت نـمی توانی خـودت را بشناسی. بـدون پـول، هـیچکس قـادر بـه شـناختن تـو نـیست

 

 ضرب المثل انگلیسی: یک متر یک متر سخت است ولی یک سانت یک سانت مثل آب خوردن است

 

ضرب المثل مونتونگرویی : سیر نمی تواند سخنان گرسنه را بفهمد

ضرب المثل روسی : شبها همه گربه ها خاکستریند

ضرب المثل هندی : سـکوت هـرگز اشتباه نـمی کند و هـر چـه طـولانی تر بـاشد، بـهتر قـضاوت مـی کند

ضرب المثل آفریقایی : شنا کردن را در عمیق ترین نقطه یاد بگیر

ضرب المثل چینی : یک لحظه اشتباه یک عمر اندوه به بار می آورد

ضرب المثل فرانسوی : صاعقه به قلل بزرگ اصابت می کند

ضرب المثل یونانی : یا حرفی بزن که از خاموشی بهتر باشد یا خاموش باش

ضرب المثل آلمانی : سند پاره می شود، ولی قول پاره نمی شود

وقتی تقوا و پرهیزکاری در قلب راه پیدا کند در سرشت ضرب المثل چینی هم زیبایی به وجود می آید

ضرب المثل فرانسوی : لگد بهتر ار طعنه است

ضرب المثل سوئدی :«مرگ» آخرین پزشک است

ضرب المثل آفریقایی : تا وقتی در رودخانه هستی به بچه های تمساح توهین نکن

ضرب المثل اسپانیایی : بدی اشخاص احمق، هم تراز نیکی اشخاص عاقل است

 ضرب المثل انگلیسی : آن کس فـقیر است که حـرص و آز دارد نه آن کس که چیزی ندارد

ضرب المثل تازی : قــلوب گـنجینه اسـرارند و لــبها قـفل های آن و زبــان کـلیدهایش

ضرب المثل کنیایی : زخمی که دوست وارد می کند هرگز التیام نمی یابد

ضرب المثل روسی : ماهیگیر ها همدیگر را از دور می بینند

ضرب المثل چینی : با ثروت می توان بر شیاطین فرمانروایی کرد. بدون ثروت حتی نمی توان بره ای را احضار کرد

ضرب المثل آلمانی :آدم یا باید چکش باشد یا سندان

ضرب المثل آفریقایی : ثروت چون شبنم در آفتاب است

ضرب المثل سوئدی : کفش سیاه نشانه دل سیاه نیست

ضرب المثل اسپانیایی : بهترین کلمه سخنی است که باید گفته شود

ضرب المثل انگلیسی : خوب آن است که پایانش خوب باشد

ضرب المثل چینی : قلب انسان طبیعتا عادل است

ضرب المثل فرانسوی : یگانه مـرد خوشبخت کسی است که تـصور می کند خوشبخت است

ضرب المثل آلمانی :کمی لیاقت، جوهر توانایی در موفقیت است

ضرب المثل چینی : صبر کوه را هم از جا می کند

ضرب المثل روسی : تا مرگ از نفس کشیدن سیر نخواهی شد

ضرب المثل کنیایی : رودخانه خالی غرشی ندارد

ضرب المثل آفریقایی : اگر چه دریا آرام می باشد، ممکن است تمساحی در زیر آب کمین کرده باشد

ضرب المثل فرانسوی : زنگ، آهن را می خورد و حسادت قلبت را

ضرب المثل انگلیسی : تنبل خوشبخت نمی شود

ضرب المثل تازی :اگر از دیگران نفرت داری خودت را اصلاح کن

ضرب المثل سوئدی : آنچه زندگی می بخشد مرگ پس می گیرد

ضرب المثل اسپانیایی : آن کس که خیر می کند باید سکوت کند و آن کس که به او خیر می رسد حق سخن با اوست

ضرب المثل آلمانی : زن و شـوهر اگر یـکدیگر را بخواهند در کـلبه ی خـرابه هم زندگی می کنند

ضرب المثل چینی : گذشته را باید بدانید تا آینده را بدانید

ضرب المثل آفریقایی : پیش از آنکه کسی را به کار بگماری درباره دستمزدش با او سخن بدار

ضرب المثل یونانی : همه کس قوم و خویش آدم ثروتمند است

ضرب المثل چینی : یک متر طلا نمی تواند یک متر از وقت را بخرد

ضرب المثل فرانسوی : وقتی غـرور از جـلو گـام بر می دارد بـدبختی از پشت سر می آید

ضرب المثل هندی : زبانت را نگاه دار تا دوستت را نگاه داری

ضرب المثل اسپانیایی :مـوقعی کـه مـتولد شـدم گـریستم و هـر روز نـشان مـی دهد چـرا گـریستم

ضرب المثل چینی : مـهربانی های کـوچک را فـراموش نـکن و تـقصیرات کـوچک را بـه یـاد نـداشته بـاش

ضرب المثل سوئدی : وقتی انسان سقوط کند، تمام دنیا از رویش می گذرد

ضرب المثل روسی : کلاغ چشم کلاغ را در نمی آورد

ضرب المثل انگلیسی : آنچه یکی را نوش (عسل) دیگری را نیش است

ضرب المثل تازی:  اگر خواستی کسی را سعادتمند کنی ثروت او را زیاد نــکن، بـــکوش تــا خـــواسته های او را کـــم کــنی

ضرب المثل آفریقایی : حتی بهترین چوب ممکن است گرفتار موریانه گردد

ضرب المثل فرانسوی : معجزات سراغ کسانی می آیند که باورش دارند

ضرب المثل چینی : مردی که کوه را از میان برداشت، کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد

ضرب المثل سوئیسی : درخت دانش با اشک آبیاری می شود

ضرب المثل آلمانی : شوخی باید زبان گوسفند داشته باشد نه دندان سگ

ضرب المثل چینی : مردم به سخنان مرد پولدار همیشه گوش می کنند

ضرب المثل اسپانیایی : به کار دشوار حمله کن گویی آسان است و به کار آسان روی بیاور، گویی دشوار است

ضرب المثل سوئدی :حسود به طرف دیگران تیر می افکند و خود را زخمی می کند

ضرب المثل روسی : اشتها وقت غذا خوردن می آید

ضرب المثل آلمانی :کسیکه در خود آتش ندارد نمی تواند دیگران را گرم کند

ضرب المثل آلمانی : هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت

ضرب المثل چینی : مردی که کوه را از میان برداشت، کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه ها کرد

ضرب المثل فرانسوی : هر کس نگهبان شراف خویش است

ضرب المثل سوئیسی : زبان رام شده، پرنده نادری است

ضرب المثل تازی : حرف مانند تیر است، همین که پرتاب شد هیچ وقت به کمان بر نمی گردد

ضرب المثل آلمانی : شادی شکر زندگی است

ضرب المثل چینی : لذتهای ما سطحی و دردهای ما عمیق است

ضرب المثل انگلیسی : سختی و همواری را با هم پذیرا شو

ضرب المثل سوئدی : روی دریای آرام همه دریانورد هستند

ضرب المثل روسی : کسی که با شیر سوخته به آب خنک هم فوت می کند

ضرب المثل آفریقایی : بر الاغ اگر پالان زرین هم بنهی باز هم الاغ است

ضرب المثل فرانسوی :آن کـس که به پـدر احترام گذارد عـمر طولانی خواهد داشت

ضرب المثل آلمانی : افتادن در گل و لای ننگ نیست، ننگ در این است که در همان جا بمانی

ضرب المثل انگلیسی:نا امیدی، آخرین نتیجه گیری بی خردان است

ضرب المثل چینی:هر لحظه از زمان را از آن خود گردان

ضرب المثل آفریقایی :یک ساعت بامداد بهتر از دو ساعت شب است

ضرب المثل ژاپنی: اراده آهنین زمین خوردن هفت باره و بلند شدن هشت باره است

ضرب المثل انگلیسی :خدا به ما دو دست میدهد امابرای ما پل نمی سازد

ضرب المثل انگلیسی: عالیترین سلاح برای غلبه بر دشمن خونسردی است

مثل چینی: آنکسی که از رنج زندگی بترسد ، از ترس در رنج خواهد بود

ضرب المثل هلندی: هیچکس بدبخت تر از کسی نیست که همیشه خوشبخت است

ضرب المثل اسپانیایی :ماهی و مهمان دو روز اول خوب هستند از روز سوم بو می گیرند

مثل لهستانی: بدون خطر نمی توان بر خطر غلبه کرد

ضرب المثل چینی: به سـاعتی مـی توان دوسـتی را آزرده خـاطر کرد و از به سختی میتوان در یک سال یک دوست پیدا کرد ولی دست داد ی

بدبخت ترین کس، کسی نیست که دوست ندارد، بله کسی است که دشمن ندارد ضرب المثل اسپانیایی:

ضرب المثل فرانسوی :گفتار آیینه کردار است.

ضرب المثل تازی: قدر دو چیز فقط موقعی دانسته می شود که از دست می دهیم، تندرستی و جوانی

ضرب المثل اتازونی: برای آغاز معامله دو نفر لازم هستند و برای به هم زدن معامله یک نفر

ضرب المثل لهستانی: یک کلید طلایی به هر دری می خورد

ضرب المثل یونانی: برای مردم مهم نیست که زن بگیرد یا نگیرد، زیرا در هر دو صورت پشیمان خواهد شد

ضرب المثل سوئدی: مهر میهن پاکترین عشق هاست

ضرب المثل چینی: با صبر و بردباری برگ کوت تبدیل به پیراهن ابریشمی می شود

ضرب المثل آلمانی: بدون دوستان به سر بردن برتر از داشتن دشمنان است

ضرب المثل روسی: زبان من دشمن من است

ضرب المثل آفریقایی: به جایی که کوزه خودت رو گذاشته ای، سنگ پرتاب مکن

ضرب المثل اسپانیایی: بد بخت عقل را کور می کند

ضرب المثل فرانسوی : بدون زن، مرد موجودی خشن و نخراشیده بود

ضرب المثل چینی :«عجله» کاری را که «احتیاط» قدغن کرده انجام میدهد

ضرب المثل آلمانی : گریه زن، دزدانه خندیدن است

ضرب المثل یونانی : ثروت را می توان پنهان کرد ولی فقر را نه

ضرب المثل امریکایی : آهسته برو، همیشه برو

ضرب المثل چینی : آنکه درباره همه چیز می اندیشد، درباره هیچ چیز تصمیم نمی گیرد

ضرب المثل روسی : برای کسی که شکمش خالی است، هر نوع باری سنگین است

ضرب المثل بلغارستانی : بهترین شناگران غرق می شوند

ضرب المثل تازی :«عشق» را نمی شود با پنهان کردن پنهان کرد

ضرب المثل هندی : در ترازوی روز رستاخیز قلم مرد دانشور سنگین تر از شمشیر مرد جنگاور خواهد بود

ضرب المثل چینی : از درون باهوش باش و از بیرون مسخرگی پیشه کن

ضرب المثل اسپانیایی : برای اندرز خوب، بهایی وجود ندارد

ضرب المثل آلمانی : بی رفیق شجاع شجاعت ممکن نیست

ضرب المثل تازی :اولین جرقه عشق آخرین جرقه عقل است

که بلافاصله نابود نسازد؟! ضرب المثل مراکشی: اگر اقبال (شانس) مرا رئیس قوم سازد، از کجا معلوم

ضرب المثل امریکایی : از آن کـس که خـوب بـلد است پوست گـربـه را بـکند بـترسید

ضرب المثل امریکایی : از آن کـس که خـوب بـلد است پوست گـربـه را بـکند بـترسید

ضرب المثل فرانسوی : پول، به عقلا خدمت می کند و بر احمقان حکومت

ضرب المثل روسی : خدایا مرا از دوستانم در امان دار، از دشمنانم خودم را نجات خواهم داد

ضرب المثل آلمانی : برای مرد گرسنه ساعت هر چند بخواهد باشد هنگام ظهر است

ضرب المثل بلغارستانی : با سکوت می توان شیطان را عصبانی کرد

ضرب المثل چینی : لیاقت داماد، به قدرت بازوی اوست

ضرب المثل آلمانی : موفقیت نصیب افراد خواب آلود نمی شود

ضرب المثل چینی : بـا صـبر و شـکیبایی بـرگهای درخت زیـتون تـبدیل بـه ابـریشم خـواهد شـد

ضرب المثل آلمانی : یک دروغ تبدیل به راست می شود وقتی که انسان باورش کنید

ضرب المثل لهستانی : یـک دروغـگو مـی تواند دور دنـیا بـرود ولـی نـمی تواند مـراجعت کـند

ضرب المثل چینی : عـمارت بـزرگ را از سـایه اش و مـردان بـزرگ را ا سخنانشان می توان شناخت

ضرب المثل روسی : میهمانی خوب است ولی خانه بهتر است

ضرب المثل فرانسوی : شوهر و بچه را هر چه در بازی های خود آرام بگذارید بیشتر به شما محبت پیدا میکنند

ضرب المثل طبرستانی: به من رفیقی بده که با من گریه کند، دوستی که با من بخندد را خودم پیدا می کنم

ضرب المثل تازی : عـشق هـفت ثـانیه دوام دارد و هـوس هـفت دقـیقه و انـدوه و بـیچارگی یـک عـمر

ضرب المثل بلغارستانی : کلمه تیر نیست ولی می تواند دل را بشکافد

ضرب المثل اسپانیایی : مرد برای آسایش زن می گیرد و زن به خاطر کنجکاوی شوهر می کند

ضرب المثل یونانی : من به تو غواصی آموخته ام و تو می خواهی مرا غرق کنی

ضرب المثل آلمانی : بهترین توبه، خودداری از گناه است

ضرب المثل ایتالیایی :دخـتر عـاقل، جـوان فـقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می دهد

ضرب المثل چینی : اگر نمی خواهی سرت کلاه رود قیمت جنس را از سه مغازه بپرس

ضرب المثل فرانسوی : بگذار عدالت حکمفرما باشد اگر چه دنیا خراب شود

ضرب المثل آلمانی : اگر می خواهی قوی باشی نقاط ضعف خود را بدان

ضرب المثل روسی : دوستان در فقر شناخته می شوند

ضرب المثل امریکایی : برای عشق عروسی و برای پول کار کن

ضرب المثل اسکاتلندی : هیچ زنی در راه رضای خدا با مرد ازدواج نمی کند

ضرب المثل چینی : یک مرد بزرگ عیوب مرد کوچک را نمی بیند

ضرب المثل هندی : سکوت، اشتباه نمی کند

ضرب المثل ایتالیایی : دو متر زمین شان و مقام غنی و فقیر را یکسان میکند

ضرب المثل بلغارستانی : کار زیاد کردن دشوار است و هیچ کار نکردن دشوارتر

ضرب المثل آلمانی :  بعضی افـراد موقعی که برنده می شوند می بازندو عــده ای مــوقعی کـه مـی بازند بــرنده مـی شوند

ضرب المثل چینی : هـمه چـیز، بسیار شـود ناچیز و ارزان شود مـگر عـلم که هر چه بیشتر شود عزیزتر باشد

ضرب المثل آلمانی : مهر مادر هرگز پیر نمی شود

ضرب المثل اسکاتلندی : گره را با زبانت طوری مزن که نتوان با دندان گشود

ضرب المثل روسی : در صومعه دیگران با آداب خود وارد نمی شوند

ضرب المثل تازی : اگر مـدت چـهل روز با مـردم به سـر بری، یا مـانند آنها می شوی یا آنها را ترک می کنی

ضرب المثل فرانسوی : دامـاد کـه نـشدی از یـک شـب شـادمانی و عـمری بداخلاقی محروم گشته ای

ضرب المثل یونانی : آتش را به آسانی می توان روشن کرد ولی خاموش کردنش سخت است

ضرب المثل امریکایی : پلی را که از آن گذشته ای خراب نکن

ضرب المثل چینی : انسان صد سال زندگی نمی کند ولی غصه هزار سال را می خورد

ضرب المثل بلغارستانی: مرغی که زیاد قد قد میکند تخم ریز می کند

ضرب المثل فنلاندی: همیشه کمی بترس تا هرگز محتاج نشوی زیاد بترسی

ضرب المثل آلمانی: زناشویی غصه های خیالی و موهوم را به غصه نقد و موجود تبدیل می کند

ضرب المثل استکاتلندی: شهرت بیش از عمر زندگی می کند

ضرب المثل ایتالیایی: دو نوع زن وجود دارد؛ با یکی ثروتمند می شوی و با دیگری فقیر

ضرب المثل آلمانی: خالی ترین ظرفها، بلندترین صداها را می دهد

ضرب المثل فرانسوی: اقرار به خطا نیمی از بخشودگی است

ضرب المثل روسی: برای آدم مست عمق دریا فقط تا زانوست

ضرب المثل بلغارستانی: برای عروسی صبر کن تا دعوتت کنند برای تشییع جنازه دعوت نکرده برو

ضرب المثل در کتب مقدس: حتی یک احمق وقتی سکوت می کند دانا شمرده می شود

ضرب المثل آلمانی: هر چه قفس تنگ تر باشد، آزادی شیرین تر خواهد بود

ضرب المثل چینی: تـا زمـانی کـه امروز مـبدل به فـردا شـود انسان ها از سعادتی که در این دم نهفته است غافل خواهند بود

ضرب المثل فرانسوی: بهتر است آدمـی طرف حـسادت مـردم واقع شود تا طرف ترحم آنها

ضرب المثل ایتالیایی: خیر و نیکی وقتی شناخته می شود که می روند بــدی وقــتی مــعلوم مــی شوند کــه مــی آیند

ضرب المثل فنلاندی: آن که نمیتواند آتش روشن کند نمی تواند عشق بورزد

ضرب المثل آلمانی: کاری را که شیطان از عهده بر نیاید زن انجام می‌دهد

ضرب المثل چینی: انسان موفق لاقید نیست و انسان لاقید موفق نیست

ضرب المثل اسکاتلندی: با یک چشم بالا را مراقب است و با چشم دیگر پایین را

ضرب المثل تازی: معلوماتی که در کودکی فرا گرفته می شود مانند نقش در سنگ پایدار می ماند

ضرب المثل فرانسوی: آنچه زبان می گوید لزومی ندارد که قلب هم بگوید

ضرب المثل نروژی: حرف زده شده نهالی است که رشد و نمو می کند

ضرب المثل روسی: بدون باختن برنده نتوانی شد

ضرب المثل چینی: مسافرت هزار فرسنگ با یک قدم آغاز می شود

ضرب المثل ایتالیایی: آن کس که در حضور از تو بترسد در غیاب از تو نفرت دارد

ضرب المثل اسکاتلندی: دوام ازدواج یـک قـسمت روی مـ<


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات