تبلیغات
بزرگ ترین بسته های آموزشی اشتغال زایی و کسب درآمد - تصاویری از طراحی داخلی فروشگاه البسه زنانه و مردانه /مواد غذایی/کامپیوتر/لوازم خانگی/خودرو/ورزشی/موبایل

هدف اصلی فروشگاه ایجاد کارآفرینی و اشتغال برای جوانان جویای کار میباشد آدرس : 20ti.ir